Tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tháng 4 và 5 năm 2023

Tuyển dụng 02 kỹ sư thiết kế cơ khí (Băng tải công nghiệp, tự động hóa) Theo kế hoạch mở rộng phát triển công ty trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023 chúng tôi đang cần tuyển số lượng 02 kỹ sư thiết kế cơ khí với yêu cầu …

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tháng 02/2023

Tuyển dụng 02 kỹ sư thiết kế cơ khí (Băng tải công nghiệp, tự động hóa) Theo kế hoạch mở rộng phát triển công ty năm 2023 chúng tôi đang cần tuyển số lượng 02 kỹ sư thiết kế cơ khí với yêu cầu như sau: 1. Mô Tả Công …