Liên hệ

Văn phòng giao dịch

Địa chỉ: Km9 + 700 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức 

Nhà Máy : Km9 + 700 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức 
Điện thoại: 0899.338.555 - 0985962451 - 0941608811
Email: haanhtech.ltd@gmail.com

Đối tác