Sản phẩm nổi bật

Băng tải xích vận chuyển thùng phi

   Băng tải xích đùng để vận chuyển thùng phi ​​​​​​là một loại băng tải để di chuyển hàng hóa dọc theo dây chuyền sản xuất. Băng tải  có thiết kế xích 2 dãy, 3 dãy , 5 dãy sắp xếp liên tục, với sự hỗ trợ của động cơ nên …